EderaGen Helse AS

EderaGen Helse AS er et salgsselskap for kosttilskudd som omsettes via selskapets egen nettbutikk. Vi har særlig fokus på jordstoffer som mennesket er tilpasset gjennom hundretusener av år, og som man får for lite av i dagens moderne samfunn. Kosttilskuddene skal tas forebyggende, som kompensasjon for tapt kontakt med vårt opprinnelige naturmiljø.
Vi har 30 års erfaring med utvikling og kommersialisering av beta-1,3/1,6-glukaner fra celleveggen hos bakegjær, som har dokumentert svært god effekt i å stimulere det medfødte immunforsvaret. EcoGard® er vårt kosttilskudd med disse spesielle betaglukanene i kapsler. I januar vil vi lansere et annet forebyggende kosttilskudd under det registrerte varemerket EderaGard®. Det er utviklet av vårt morselskap EderaGen AS, og skal selges i tablettform. Kombinasjonen av jordstoffer i EderaGard® kan beskrives som et jordsmonn for det rike og livsnødvendige økosystemet av mikrober i tarmen. EderaGen Helse AS er et heleid datterselskap av EderaGen AS og holder til i Bergen. Bak selskapet står professor emeritus Jan Raa og hans forretningspartner gjennom flere tiår, Knut Eirik Andersen.

Jan Raa

Vår styreformann er Dr. Jan Raa. Etter at han tok sin doktorgrad i organisk kjemi ved Universitetet i Utrecht har han lagt bak seg en lang og begivenhetsrik akademisk karriere. Blant annet var han en markant professor i mikrobiologi ved Universitetet i Tromsø, der han ble utnevnt til æresdoktor i 2006. Han har vært forskningsdirektør i to nasjonale forskningsinstitutter (i dag NIFES og NOFIMA), og er velkjent som gründer av teknologibedrifter basert på egne oppfinnelser. 

Dette inkluderer blant annet det børsnoterte biomedisinske selskapet ArcticZymes ASA hvor han var styreformann og seinere forskningssjef fram til 2008. De siste årene har han spesielt vært engasjert i utvikling av kosttilskudd basert på jordstoffer som det rike og livsnødvendige økosystemet av mikrober i tarmen er avhengig av. Jan Raa er medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi og Norges Tekniske Vitenskapsakademi, og ble i 2010 utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden for forskning og utvikling innen den biomarine sektor.

Knut Eirik Andersen

Daglig leder av EderaGen Helse AS er Knut Eirik Andersen, som tar med seg bred erfaring fra utvikling, kommersialisering og ledelse av nystartede FoU-baserte virksomheter i Norge og utenlands. Dette gjelder spesielt forretningsutvikling innen bioteknologi og akvakultur i deler av Asia, Nord- og Mellom-Amerika.

Han var første administrerende direktør i det biomedisinske selskapet ArcticZymes ASA (nå børsnotert) da beta-1,3/1,6-glukan ble utviklet og lansert som kommersielt produkt. Han har vært styreformannens forretningspartner i ulike prosjekter gjennom flere tiår. Dette lange samarbeidet vedvarer den dag i dag, der EderaGard® nå kan føyes til rekken av produkter man har utviklet og kommersialisert i fellesskap.