Oppdagelsen av betaglukaner

Historien starter med Jan Raa. Grunnleggeren av selskapet EderaGen Helse. Da Raa var professor ved Universitetet i Tromsø oppdaget han sammen med sine hovedfagsstudenter et stoff som skulle vise seg å styrke det medfødte immunforsvaret mot alle infeksjoner. Det skulle bli til vårt første produkt og starten på en reise som foreløpig har vart i 40 år. En reise som har tatt oss videre inn i forskning på stoffer som skaper et godt og stabilt miljø for mikrober i tarmen.

I sine tidlige år jobbet Raa som gartner og bonde. Det var da han så hvor viktig det var at både planter og dyr holdt seg friske. Han stilte seg spørsmålet: ”Går det an å vaksinere planter mot infeksjoner og sykdom?”

Vår historie må jo være hakka gal

Start video

"Folk som stiller sånne spørsmål må jo være hakka gal" ?

Raa skulle etter hvert få en doktorgrad i organisk kjemi og bli professor i både biokjemi og mikrobiologi, i tillegg til å bli utnevnt som æresdoktor ved Universitetet i Tromsø.

Men de spørsmålene han stilte seg som gartner og sauebonde tidlig i livet slapp aldri taket. Hvordan beskytter planter seg mot infeksjoner og sykdom? Planter har ikke mulighet til å holde avstand om naboplanten blir syk, slik vi mennesker kan. Hva slags forsvarsmekanismer har de?

Raa fant etter hvert ut at plantene hadde et slags alarmsystem som overvåket mulige inntrengere. Når noe ble oppdaget, gikk alarmen og motangrepet startet umiddelbart.. Da rakk ikke inntrengeren å gjøre noen skade. Raa skjønte at dersom man kunne kopiere denne formelen, eller forbindelsen som det heter på kjemispråket, så kunne man lage tilsvarende alarmsystemer i andre organismer.

Den hemmelige formelen

Start video

Denne forbindelsen viste seg å være betaglukan

Men det skulle ta litt tid før man fant frem til det riktige betaglukanet. Det finnes nemlig mange ulike typer betaglukan. Til og med papiret man skriver på er betaglukan, men det hjelper selvfølgelig ikke på immunforsvaret. Det helt spesielle betaglukanet skulle vise seg å være en helt spesifikk forbindelse kalt beta-1,3/1,6 -glukan. Det var det som var «koden til alarmsystemet» til planten. 

Raa og hans team måtte finne en kilde som hadde mange såkalte 1,3/1,6-bindinger. De lette i utallige planter og gjærsopper. En gjærsopp de fant interesse for var ølgjær, men den visste seg å ha for lite 1,3/1,6-bindinger til å kunne aktivere det medfødte immunforsvaret. De lette videre i planter, men heller ikke det hadde noen effekt på immunforsvaret.

Betaglukaner fra planter

Start video

Saccharomyces cerevisiae

Til slutt fant de ut at gjærsoppen Saccharomyces cerevisiae hadde svært høyt innhold av disse beta 1,3/1,6 -glukanene. Dette er faktisk den gjærsoppen som finnes i bakegjær. Det betyr ikke at du kan få betaglukaner som styrker immunforsvaret ved å spise brød eller gjær, fordi kroppen klarer ikke å spalte og løse opp bindingene og få tak i betaglukanene. Derfor utviklet Raa en svært avansert renseprosess for å hente betaglukanene ut av gjærsoppen. Her kan du lære mer om oppbygningen av betaglukanet og hvordan disse 1,3/1,6 bindingene fungerer hvis du vil.

Løsningen var kjent og kjær

Start video

Med vaksiner ville det være umulig å være i forkant

Raa hadde endelig klart å isolere og få tak i betaglukanene, men han visste enda ikke om teorien hans holdt vann, om betaglukanene ville virke slik han hadde håpet. I løpet av alle årene med forskning på betaglukan hadde Raa også andre prosjekter. På slutten av 1970-tallet og begynnelsen av 1980-tallet jobbet han med fiskevaksiner. En fiskesykdom kalt Hitra-syke gjorde det vanskelig for de som drev med oppdrett av fisk. Raa utviklet en vaksine som viste seg å være svært effektiv mot Hitra-syke. Men han forstod at det alltid ville komme en ny sykdom og at det ville være umulig å være i forkant med vaksiner fordi vaksiner er noe du utvikler etter at den nye sykdommen er identifisert. Da han endelig hadde klart å isolere denne forbindelsen som det heter så fint, så fikk han en idé om å tilsette den i laksefôr.

Betaglukaner i lakseforet

Start video

Et uhell på laben skulle vise at dette spesielle betaglukanet skulle fungere mer effektivt enn Raa kunne drømme om

Når lakseungene var modne til å gå ut i sjøen så måtte de tilvennes sjøvann. Vannet i fiskekarene måtte byttes ut med sjøvann hentet fra sjøen utenfor. Men det skulle vise seg at et oppdrettsanlegg nær vanninntaket hadde et stort utbrudd av Hitra-syke. I alt hadde Raa 18 kar med fisk og da han kom til forsøkshallen dagen etter var all fisken død, bortsett fra i 3 kar. Det var de 3 karene han hadde tilsatt plantenes alarmformel beta- 1,3/1,6 -glukan.

Uhellet

Start video

Motstand i fagmiljøene

Bruk av betaglukaner skulle allikevel møte motstand i fagmiljøene. Det skulle nemlig vise seg at betaglukan ikke tas opp i kroppen. Dersom et stoff ikke tas opp i kroppen kan det jo umulig virke, mente mange. Selv om man kunne vise til forsøk hvor betaglukan beviselig hadde effekt på immunsystemet, var det mange som nektet å tro på at det kunne fungere. Raa brukte mange år av sitt liv på å forklare at så lenge stoffet kommer i kontakt med immuncellene i tarmen, så vil du få en effekt som går gjennom hele kroppen. Han skulle etterhvert få rett.

Motstanden

Start video

Effekten ble bevist på nytt og på nytt

Raa hadde hele tiden en teori om at det virket. Det var derfor han testet betaglukan i fôret til fisken. Uhellet gjorde at forsøket i realiteten ble et fullskala smitteforsøk. Man ville ikke fått tillatelse til å gjennomføre et slikt forsøk i kontrollert tilstand. Men Raa var ikke i tvil om at uhellet hadde bevist at det fungerte.

Nå handlet det om å finne ut hvorfor. Det skulle lede til 30 års forskning på betaglukaner og testing på alle mulige dyr. Effekten ble bevist på nytt og på nytt og de spesielle betaglukanene Raa utviklet er i dag et referanseprodukt i faglitteraturen.

Det virker

Start video

I dag har Jan Raa og hans team utviklet kosttilskuddet EcoGard med betaglukaner som er spesielt tilpasset for mennesker.

EcoGard® virker på det medfødte immunforsvaret og forbereder kroppen slik at terskelen mot alle typer infeksjoner heves. EcoGard inneholder høyrensede beta- 1,3/1,6-glukaner med basis i renseprosessen Raa og hans team utviklet. Betaglukanene finnes også i produktet EderaGard som er utviklet spesielt med tanke på å skape balanse i økosystemet av mikrober i tarmen.

 

Nå handlet det om å finne ut hvorfor. Det skulle lede til 30 års forskning på betaglukaner og testing på alle mulige dyr. Effekten ble bevist på nytt og på nytt og de spesielle betaglukanene Raa utviklet er i dag et referanseprodukt i faglitteraturen.

EcoGard

Start video