Intervju med Jan Raa i Helsemagasinet Vitenskap og Fornuft

Under tittelen «Glad og sunn med møkk i munn» ble Jan Raa intervjuet i bladet Mat & Helse sommeren 2004. Han kom med et utsagn som vakte oppsikt: «La ungene bli møkkete!». I årets julinummer av Helsemagasinet Vitenskap og Fornuft har samme journalist gjort et nytt intervju med Jan Raa, der man ser tilbake på […]

Historien om norske betaglukaner går tilbake til 1980-tallet

Basert på egne observasjoner spurte vitenskapsmenn i Tromsø seg selv hvordan det kunne ha seg at planter og primitive skapninger kunne overleve under svært tøffe betingelser uten et adaptivt (innlært) immunforsvar av den typen man finner i mennesker og pattedyr. Dette innlærte immunsystemet finnes nemlig ikke hos planter og primitive dyr. Svaret på hvorfor de […]