Epost: mail@ederagenhelse.no

EderaGen Helse AS
Bergen Nord Helsesenter
Litleåsvegen 13
5132 Nyborg - Bergen

Organisasjonsnummer: 925 881 945 MVA

Historien om norske betaglukaner går tilbake til 1980-tallet

april 19, 2022

Dele til

Basert på egne observasjoner spurte vitenskapsmenn i Tromsø seg selv hvordan det kunne ha seg at planter og primitive skapninger kunne overleve under svært tøffe betingelser uten et adaptivt (innlært) immunforsvar av den typen man finner i mennesker og pattedyr. Dette innlærte immunsystemet finnes nemlig ikke hos planter og primitive dyr. Svaret på hvorfor de klarer seg helt fint likevel var at de har et annet, medfødt immunsystem. Etter hvert fant man fram til at beta-1,3/1,6-glukaner utløste forsvarsreaksjoner i planter og dyr, og i første rekke virket på det medfødte immunsystemet. Et gjennombrudd var da man observerte at oppdrettslaks som hadde fått beta-1,3/1,6-glukan i fôret overlevde et utbrudd av hitrasyke, en svært dødelig bakteriesykdom, mens all annen fisk i samme oppdrettsanlegg døde. Dette ga støtet til en omfattende forskningsinnsats for å dokumentere virkningen av beta-1,3/1,6-glukan i mange ulike sammenhenger, til dyr og mennesker. Man fant ganske snart ut at beta-1,3/1,6-glukan fra bakegjær var særdeles effektive i å beskytte mot mikrobielle infeksjoner, ved at det virket på det medfødte immunsystemet. I løpet av tiårene som fulgte ble det utviklet og kommersialisert en rekke beta-1,3/1,6-glukan-produkter til dyr og mennesker. I tillegg til et stort antall vitenskapelige publikasjoner ble det høstet flere tiårs erfaring med praktisk bruk av beta-1,3/1,6-glukaner blant annet i kosttilskudd.

Les hele artikkelen på forskning.no