EderaGen Helse inngår kontrakt med storkonsern for salg av EderaGard internasjonalt

EderaGen Helse har inngått avtale med AB Biotek Human Nutrition & Health om distribusjon og salg av EderaGard på global basis. Avtalepartneren holder til i Barcelona og er en del av det multinasjonale konsernet Associated British Foods plc (ABF) med hovedkvarter i London. ABF er en tungvekter på den internasjonale arena, med ca. 130.000 ansatte og eier et stort antall selskap innen sitt forretningsområde. Også andre selskap i konsernet vil være involvert i å bringe EderaGard ut i verden.

Daglig leder Knut Eirik Andersen sier at man er stolte over å ha inngått avtale med en så fin representant for et storkonsern. «Avtalen er en anerkjennelse av det vitenskapelige arbeidet som er nedlagt i utviklingen av EderaGard, og kan ses på som et kvalitetsstempel på det vi holder på med», sier han. «Men dette handler ikke bare om distribusjonskraft, men er også et samarbeid med et kreativt fagmiljø som utfyller vårt eget. Vi ser allerede konturene av at dette også vil bære frukter på beslektede områder videre framover».

Andersen opplyser at markedsplanlegging nå pågår nå for fullt, med sikte på lansering av EderaGard i en rekke land fra sommeren av. Nærmere informasjon vil bli gitt seinere. «Det vil være krevende for et så lite selskap som EderaGen Helse å iverksette disse planene, og nå framover vil det være viktig å gjøre selskapet mer robust både når det gjelder bemanning og kapital. Vi er derfor åpne for å invitere med på laget partnere med ambisjoner, tålmodighet og kapital, slik at vi får større muskler til å bygge selskapet videre», sier han. «Om noen av våre lesere kan være interessert i dette, må de gjerne ta kontakt med meg på kea@ederagen.no».

Til sist skyter han inn at det norske hjemmemarkedet fortsatt vil bli håndtert av EderaGen Helse selv, så våre kunder i Norge vil trolig merke lite til denne endringen.

For dem som ønsker mer informasjon om vår nye partner og de mange aktivitetene i konsernet, kan se her: https://www.abbiotekhealth.com/en/, https://www.abf.co.uk/ og https://www.abfingredients.com/en/.